Integrated Energy Therapy ®

Integrated Energy Therapy ®

Integrated Energy Therapy is een helingsmethode waarbij via energetische handoplegging wordt samengewerkt met Aartsengel Ariel en de Engelen van het Violette Vuur.


Deze methode ondersteunt bij het in zachtheid loslaten en zuiveren van vastgezette en beperkende energetische imprints en deze te transformeren naar positieve impulsen.


Deze handopleggingen zijn een holistische benadering en werken door op: 

  • Het cellulaire geheugen (fysiek en emotionele lading)
  • Het mentale veld
  • Het energetische - spirituele veld

Zowel binnen de context van het huidige leven alsook datgene die het gevolg zijn van karmische effecten uit vorige levens.


Het geeft ook de mogelijkheid tot :

  • Zielester reiniging: ontwarren van de sluiers rond je Zielsdoel & energetische download van je Ziele archief
  • Aardester reiniging: opruimen van de weerstanden op je aarding & het wortelen van je Zieledoelen 
  • Verbinden met en het manifesteren van je hart-en zielsverlangen 


Enkele mogelijke positieve effecten na een IET behandeling:Imprints van schuldgevoelens - illusie van afgescheidenheid/straf en boete - gevoelens van leegte en zinloosheid, ...

worden getransformeerd naar:

onschuld - eenheidsgevoel - innerlijke vervulling - verbondenheid


***


Imprints van wantrouwen - twijfels - onzekerheden, ...

worden getransformeerd naar:

een hernieuwd vertrouwen op je intuïtie - helder en zuiver waarnemen, ...


***


Imprints van ingehoudendheid - teruggetrokkenheid - schaamte - gevoelens van bedreiging en onveiligheid, ...

worden getransformeerd naar:

hartcommunicatie - zelfexpressie - jezelf tonen - je gesteund voelen, ...


***


Imprints van moeten - verwachtingen - verplichtingen - lasten en plichten, ...

worden getransformeerd naar:

eigenwaarde - zelfvertrouwen - vrijheid - leven vanuit je hartsverlangen, ...


***


Imprints van hartpijn - teleurstelling - verdriet - afwijzing, ...

worden getransformeerd naar:

vertrouwen in de kracht van liefde - open hart, ...


***


Imprints van onverwerkte emoties - woede - wrok - verbittering - oordelen, ...

worden getransformeerd naar:

vergeving - mildheid - zachtheid, ...


***


Imprints van stress - spanning - zwakte - hulpeloosheid, ...

worden getransformeerd naar:

innerlijke kracht - owndership - ontspanning - flow, ...


***


Imprints van angst - negativiteit - paniek, ...

worden getransformeerd naar:

kracht - positieve gedachten - gevoel van bescherming en veiligheid, ...


***